Du kan også deltage i debatten på facebook!

Skriv din mening/holdning til den nye midlertidige lov her!

Steen Petersen
stp@ret-raad.dk

Tilsynet har den 3.7.17 erklæret, at Tilsynet ikke har kompetence til at prøve konflikten mellem Kbh Kommune som privat grundsælger af hjemfaldspligtige ejendomme og de private ejere af disse konkrete ejendomme.

Tilsynet afviser som ventet, at der kan laves særordning for de ejere, der indhentede frikøbstilbud i perioden 1.4.16-31.3.17.

Samme resultat var Kommunens advokat nået til.

Afgørelsen er formelt indbragt for ressortministeriet, der forventes at nå til samme resultat.

Herefter vil Folketingets Ombudsmand få sagen til vurdering omkring det forvaltningsretlige( det manglende varsel fremadrettet).

Efter hans afgørelse må retssag og udsigten til at få medhold overvejes meget grundigt, jf. Regeringens planer om lovgivning om et mere retvisende ejendomsvurdringssystem i 2019/2020.

Mvh

Steen Petersen advokat (H)

Mobil : 21721782

Mail:stp@ret-raad.dk

 

Steen Petersen
stp@ret-raad.dk

Som det fremgår under Din mening har Tilsynet fået sagen til vurdering i Ankestyrelsen(AST)

Den 3.7.17 har AST afvist at have kompetence til at behandle tvisten mellem Kbh Kommune og de ramte ejere af hjemfaldspligtige ejendomme.

AST tiltræder desuden Hortens udtalelse, hvorefter Kbh K ikke lovligt kan  lade ejere med frikøbstilbud i perioden 1.4.16-31.3.17 frikøbe sig efter 1996 ordningen.

Det bliver derfor i sidste ende domstolene, der skal afgøre, om det var lovligt ikke at varsle ændring den 30.3.17 overfor ejere af ca 1200 hjemfaldspligtige ejendomme.

Jeg har indbragt sagen for Folketingets Ombudsmand vedr de forvaltningsretlige aspekter.

Vil du vide mere, rlnger du blot 21721782 og mailer mig på stp@ret-raad.dk

Se også www.ret-raad.dk/Glostrup

De 6 arvingers sag er iøvrigt løst.

 

8 Kommentarer

 1. Steen Petersen

  Tilsynet med kommunalforvaltningen får i denne måned sendt mit sammenfattende indlæg på vegne mine tablidende klienter.

  Tilsynet skal især vurdere lovligheden af

  1)
  Kbh Kommunes manglende varsel til ejere af de 1200 hjemfaldspligtige ejendomme om den voldsomt økonomisk og juridisk belastende ændring i grundlaget for beregning af frikøbsbeløb fra den 1.4.2017-2019/20, hvor Regeringen forventes at vedtage nyt og mere retvisende ejendomsvurdringssystem

  2)
  Lovligheden af at indføre en overgangsordning kun for indhentede frikøbstilbud i perioden fra den 1.4.2016-1.4.2017- uanset En uvildig advokat har sagt den 27.5.17,at ordning vil være ulovlig

  Alle ejere – uanset om de har udskudt hjemfaldspligt, overvejer salg eller har solgt – skal huske på, at det kun bliver dyrere og dyrere at frikøbe sig, jo tættere ejerne kommmer på tidspunktet for hjemfaldspligtens indtræden.

  Det kan også gøre fremtidige salg svære eller umulige.

  Kommunen har lovlig ret til at købe grund og hus tilbage for få tusinde kroner, hvis aktuel ejer ikke har penge til frikøb.

  Ejer skal i så fald flytte og hæfter tillige for ikke indfriet pantegæld.

  Desuden udelukkes realkreditbelåning, hvis en ejer har under 20-30 år tilbage til hjemfaldspligtens indtræden.

  Jeg tilbyder gratis møde til hver enkelt ramt ejer om deres konkrete ejendom. Derefter aftales salær til gensidig tilfredshed.

  Mvh

  Steen Petersen advokat (H)
  stp@ret-raad.dk
  Mobil : 21721782
  Tlf.: 43434361
  http://www.ret-raad.dk/glostrup

 2. Steen Petersen

  Hej Svend

  Kontakt mig om Din sag. 1. møde er gratis.

  Hvis I er flere ejere sammen, er det fint.

  Mvh

  Steen Petersen

  21721782 og stp@ret-raad.dk

 3. Svend Frandsen

  Da jeg købte min lejlighed på Krogerupgade, forlængede tidligere ejer hjemfaldspligten således at der kunne hjemtages et 30 årigt kreditforeningslån. Beregingen var basseret på den daværende ejendomsværdi og ikke på den aktuelle salgsværdi. Hjemfaldspligtens forlængelse kostede 36.000 kr. Til sammenligning vil, hvis jeg skulle forlænge 7 år dd efter gamle regler, skulle betale ca 99.000 kr og nye regler 171.000 kr. Det er da et tab på 72.000 kr, som jeg kan sagsøge KbH’s kommune for ik?? På toppen vil jeg vil opleve et værditab på mere en de 8% som var gældende før?? Hvis jeg skal frikøbe helt efter gamle regler dd er prisen 472.000 kr som nu er steget til 1,068 mio kr hvilket er et tab på 600 tkr. Jeg ved at KbH kommune har en likviditet som er enorm, så når politikerne går ud og siger at de behøver de her penge, så er det i strid med sandheden. Derfor går jeg ud fra at når jeg sælger min lejlighed, så skal jeg anlægge retssagen – korrekt?

 4. Steen Petersen

  Overgangsordning med tilbagevirkende kraft fra den 1.4.16-31.3.17 er forkastet af Kbh Kommune efter uvildig advokatudtalelse.

  Se http://www.ret-raad.dk/glostrup om min klage til tilsynet med kommunalforvaltningen den 23.5.17 og i dag.

  Ring 21271782 om rådgivning

 5. Steen Petersen

  Kbh Kommune holder møde om overgangsordning den 13.6.17 kl.15, se fortroligt pkt 2 på dagsorden.

  Uanset om overgangsordning tillades for indhentede frikøbstilbud fra 1.4.2016-31.3.2017, løser det ikke de øvrige ejeres situation ved deres fremtidige salg efter 1.4.2017 af deres ca 1200 ejendomme.

  Ring 21721782 til advokat (H) Steen Petersen og mail ham stp@ret-raad og få din individuelle sag vurderet.

  En erstatningssag mod fx Kbh Kommune forudsætter bl.a. , at en ejer har lidt et aktuelt økonomisk tab.

  De ejere, der ikke ved salg har frikøbt, har ikke lidt sådant tab.

  Uden tab, intet ansvar.

  Kernen i sagen er stadig, at Kbh Kommune ikke fremadrettet gav et passende varsel og heller ikke underrettede alle berørte ejere af de ca 1200 ejendomme.

 6. Steen Petersen

  På vegne en række ejere er jeg nu klar med forhåndstilsagn om retshjælp til retssag mod Kbh Kommune for de ejere, der kan dokumentere at have lidt tab som følge af Konmunens beslutning den 30/3/17.

  Jeg har desuden klaget til tilsynet med kommuner, se mere info på min hjemmeside under min profil.

  Desuden har jeg samlet alt historisk og relevant materiale til en hvidbog om hjemfaldspligt og frikøb.

  Interesserede kan gratis tilmelde deres konkrete sag hos mig på stp@ret-raad.dk

 7. Jesper Bruun Johansen

  Tak for info. Meget relevant, da Københavns Kommune ændring af forhold for hjemfaldspligt har betydet, at det koster mig og andre 800.000 kr. ekstra at frikøbe sig fra hjemsfaldspligten. Nu er det I alt over 1.200.000. kr. det koster, udover det kreditforeningslån/kontant beløb jeg skal betale for lejligheden på 1.700.000 kr. Det vil sige, 2.900.000 Kr. for en 2 værelse lejlighed I vanløse I jævn stand. Samtidigt har jeg betalt ejendomsskatter og kommune skatter. Det er uhørt – røveri henover en enkelt nat.

 8. Steen Petersen

  Som advokat for en lang række ejere, der uden egen skyld er kommet i alvorlig økonomisk klemme den 1/4/2017, hjælper jeg gerne andre ejere i lignende situationer.

  Udover betydelig årelang erfaring med retssager mod og forhandlinger med det offentlige om korrekt myndighedsudøvelse, bistod jeg bl.a. nogle af de 389 andelshavere i A/B Grøndalsvænge i 2014-2016, som kom alvorligt i klemme med hævdede overprissager 2004-2014- trods frikøb for al hjemfaldspligt i 2004.

  Efter klage til Statsforvaltning og ca 250 retssager om salg/køb i perioden 2004-2014, tabte Kbh Kommune og måtte betale sagsomkostninger

  I den aktuelle situation og ved evt. fremtidige syns og skøns- og retssager mod Kbh Kommune, har alle ejere retshjælp i deres familie- og husforsikringer med op til 200.000 kr pr ejendom.

  Der gælder en selvrisiko på 10 % af de endelige sagsomkostninger pr. hus.

  Opfylder ejerne de økonomiske betingelser for fri proces, gælder ingen selvrisiko.

  Fri proces kan undertiden supplere privat retshjælpsforsikring, hvis den opbruges, hvis en tvist ogsp er velfærdstruende for en ejer.

  Og det må man nok sige om den kommunale og hemmeligholdte 1/4/2017- ændring i det årelange offentliggjorte beregningsgrundlag for de konkrete frikøbsbeløbs størrelse for hver af ca 1.200 berørte ejendomme.

  Venlig hilsen

  Steen Petersen, advokat(H)
  Ret & Råd Advokater Glostrup Ballerup Greve ApS
  Banegårdsvej 1
  2600 Glostrup

  Telefon: 43434361
  Mobil: 21721782
  Mail: stp@ret-raad.dk

  http://www.ret-raad.dk/glostrup