På denne side kan du se fakta om reformen!

Under løbende opdatering! 🙂

Har du tekst til denne side? – Så skriv til os via kontakt!

Venstre stiller forslag om overgangsordning for tilbagekøbsretten for berørte ejendomme der allerede har indhentet tilbud i 2016/2017

Venstres forslag til behandling som punkt nr. 24 på borgerrepræsentationens møde 27/04/2017

Det foreslås:

  1. at Økonomiforvaltningen udarbejder forslag til politisk behandling om oprettelse af en overgangsordning vedrørende tilbagekøbsret for ejendomshandler, hvor Københavns Kommune har givet tilbud om frikøb og udskydelse i perioden fra 1. april 2016 til 1. april 2017. Disse handler skal have tilbagekøbspris beregnet efter den model, der blev anvendt før 1. april 2017, og Økonomiforvaltningen skal i forslaget til politisk behandling inkludere en vurdering af, hvad overgangsordningen har af økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

(Stillet af Venstre)

Dette vil dog kun kunne redde dem der har handlet i perioden fra 01/04/2016 til 01/04/2017.

Link til det aktuelle forslag hos Københavns Kommune

Venstres forslag punkt 24

Bilag 6 – De økonomiske følger af den Midlertidige Frikøbsordning (FORTROLIGT)(fortroligheden ophævet pr. 7. april 2017)

FORMÅL
Bilaget viser to eksempler på de økonomiske følger af Økonomiforvaltningens anbefaling om, (i) at regulere kalkulationsrenten fra 3 % til 2,2 %, og (ii) at indføre en Midlertidig Frikøbsordning.
Frikøbsbeløbet påvirkes dels af reguleringen af kalkulationsrenten og dels af anvendelsen af de konkrete mæglervurderinger i stedet for de offentlige ejendomsvurderinger.
Udskydelsesbeløbet påvirkes alene af reguleringen af kalkulationsrenten, da beløbet under den Midlertidige Frikøbsordning fortsat vil blive beregnet på baggrund af de nuværende offentlige ejendomsvurderinger.
REGULERING AF KALKULATIONSRENTEN
Beregningerne nedenfor illustrerer den ændrede kalkulationsrentes betydning for vederlaget for frikøb og udskydelse for to vilkårlige ejendomme omfattet af KK’s portefølje af tilbagekøbsrettigheder.

Københavns Kommune Eksempel 1 på ny tilbagekøbsret

Overskrift
Tekst

Læs nogle specifikke cases her!